آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات96/10/29

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی96/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات96/12/06

تاریخ کنفرانس97/01/21

آمار بازدید

کاربران آنلاین 6

بازدید روزانه 56

بازدید کل 116749

تاریخ های مهم

ارسال مقالات : 96/10/29

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی : 96/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات : 96/12/06

تاریخ کنفرانس : 97/01/21

:

:

تا همایش

80

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت