آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 20

بازدید روزانه 300

بازدید کل 220685

 • کمیته اجرایی همایش
  • رئیس کنفرانس

   دکتر مرتضی موسی خانی

   دکتر مرتضی موسی خانی

  • دبیر کنفرانس

   دکتر هادی سرگلزایی

   دکتر هادی سرگلزایی

  • دبیر علمی کنفرانس

   دکتر محمدرضا میبدی

   دکتر محمدرضا میبدی

  • دبیر اجرایی و امور مالی کنفرانس

   دکتر بابک کرسفی

   دکتر بابک کرسفی

  • مسئول رایزنی علمی بین المللی

   دکتر مهدی رضائی

   دکتر مهدی رضائی

  • مسئول انتشارات

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

  • مسئول IT

   دکتر بهروز معصومی

   دکتر بهروز معصومی

  • مسئول کارگاهها و نشست ها

   دکتر احمد فخاریان

   دکتر احمد فخاریان

  • مسئول دبیرخانه کنفرانس

   مهندس فاطمه حاجی زاده

   مهندس فاطمه حاجی زاده

  • مسئول امور بین الملل

   دکتر امیرحسین روحی

   دکتر امیرحسین روحی

  • مسئول روابط عمومی

   آقای علی رحمانی

   آقای علی رحمانی

 • کمیته علمی همایش
  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر محمدرضا ميبدی

   دکتر محمدرضا ميبدی

  • دانشگاه صنعتی شریف

   دکتر منصور جمزاد

   دکتر منصور جمزاد

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر محمد باقر منهاج

   دکتر محمد باقر منهاج

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   دکتر مازیار پالهنگ

   دکتر مازیار پالهنگ

  • دانشگاه صنعتی شریف

   دکتر علی موقر

   دکتر علی موقر

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر سعید شیری

   دکتر سعید شیری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بهرام کیمیا قلم

   دکتر بهرام کیمیا قلم

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر محمد نوروزی

   دکتر محمد نوروزی

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر علیرضا محمدشهری

   دکتر علیرضا محمدشهری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر مهدی رضائی

   دکتر مهدی رضائی

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر کریم فائز

   دکتر کریم فائز

  • دانشگاه شهید بهشتی

   دکتر اسلام ناظمی

   دکتر اسلام ناظمی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم

   دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت

   دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر مهدی دهقان

   دکتر مهدی دهقان

  • دانشگاه شاهد

   دکتر حمیدرضا بخشی

   دکتر حمیدرضا بخشی

  • دانشگاه تهران

   دکتر محمود محمدطاهری

   دکتر محمود محمدطاهری

  • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   دکتر محمد تشنه لب

   دکتر محمد تشنه لب

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر اسمعیل زینالی

   دکتر اسمعیل زینالی

  • دانشگاه سمنان

   دکتر سعید مظفری

   دکتر سعید مظفری

  • دانشگاه بوعلی سینا همدان

   دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان

   دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر احمد فخاریان

   دکتر احمد فخاریان

  • دانشگاه الزهرا

   دکتر محمدرضا کیوان پور

   دکتر محمدرضا کیوان پور

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر مجتبی شاکری

   دکتر مجتبی شاکری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بهروز معصومی

   دکتر بهروز معصومی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر وحید رستمی

   دکتر وحید رستمی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر امید سجودی شیجانی

   دکتر امید سجودی شیجانی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بابک کرسفی

   دکتر بابک کرسفی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر سیدوهاب شجاع الدینی

   دکتر سیدوهاب شجاع الدینی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

  • Auckland University of Technology

   Prof. Reinhard Klette

   Prof. Reinhard Klette

  • National Taiwan Normal University

   Prof. Jacky Baltes

   Prof. Jacky Baltes

 • سخنران کلیدی
  • Keynote speaker (December 10, 2018)

   Director Educational Robotics Centre, Dept. of Electrical Engineering, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan

   Speech Title: Deep Learning for Humanoid and Urban Search and Rescue Robots

   Prof. Jacky Baltes

   Prof. Jacky Baltes

  • Keynote speaker (2018)

   (School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences Auckland University of Technology)

   Mono-, Bi-, or Tri-nocular Vision for Self-driving Cars

   Prof. Reinhard Klette

   Prof. Reinhard Klette

  • School of Engineering at Stanford University

   An Autonomous Free-Climbing Robot

   Prof. Jean-Claude Latombe

   Prof. Jean-Claude Latombe

  • Rodney H. Adams Professor of Engineering at Stanford University

   Innovating Robots and Products Using Design Thinking

   Prof. Bernie Roth

   Prof. Bernie Roth

  • Utrecht University, Netherlands

   Algorithmic Automation and Robotics

   Dr. A. Frank Van Der Stappen

   Dr. A. Frank Van Der Stappen

  • University of Kaiserslautern Department of Computer Science Robotics Research Lab

    

   A Biological inspired  Approach for Bipedal  Locomotion


    

   Prof. Karsten Berns

   Prof. Karsten Berns

   Resume
  • The Henry Samueli School of Engineering University of California, Irvine

    

   An Overview of Data Centers

   Prof. Nader Bagherzadeh

   Prof. Nader Bagherzadeh

   Resume

تا همایش

50

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت