آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات96/11/22

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی96/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات96/12/06

تاریخ کنفرانس97/01/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 28

بازدید روزانه 128

بازدید کل 159521

 • کمیته اجرایی همایش
  • رئیس کنفرانس

   دکتر مرتضی موسی خانی

   دکتر مرتضی موسی خانی

  • دبیر کنفرانس

   دکتر فربد فخرآبادی

   دکتر فربد فخرآبادی

  • دبیر علمی کنفرانس

   دکتر محمدرضا میبدی

   دکتر محمدرضا میبدی

  • دبیر اجرایی کنفرانس

   دکتر محمد نوروزی

   دکتر محمد نوروزی

  • مسئول امور مالی

   دکتر ساسان حسینعلی‌زاده

   دکتر ساسان حسینعلی‌زاده

  • مسئول انتشارات

   دکتر شهاب دهقان

   دکتر شهاب دهقان

  • مسئول IT

   دکتر امید سجودی شیجانی

   دکتر امید سجودی شیجانی

  • مسئول کارگاهها

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

  • مسئول نشست ها

   دکتر احمد فخاریان

   دکتر احمد فخاریان

  • مسئول دبیرخانه کنفرانس

   مهندس فاطمه حاجی زاده

   مهندس فاطمه حاجی زاده

  • مسئول امور بین الملل

   آقای موسی عوض زاده

   آقای موسی عوض زاده

  • مسئول روابط عمومی

   آقای علی رحمانی

   آقای علی رحمانی

 • کمیته علمی همایش
  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر محمدرضا ميبدی

   دکتر محمدرضا ميبدی

  • دانشگاه صنعتی شریف

   دکتر منصور جمزاد

   دکتر منصور جمزاد

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر محمد باقر منهاج

   دکتر محمد باقر منهاج

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر سعید شیری

   دکتر سعید شیری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بهرام کیمیا قلم

   دکتر بهرام کیمیا قلم

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر محمد نوروزی

   دکتر محمد نوروزی

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر علیرضا محمدشهری

   دکتر علیرضا محمدشهری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر مهدی رضائی

   دکتر مهدی رضائی

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر کریم فائز

   دکتر کریم فائز

  • دانشگاه شهید بهشتی

   دکتر اسلام ناظمی

   دکتر اسلام ناظمی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم

   دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت

   دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر مهدی دهقان

   دکتر مهدی دهقان

  • دانشگاه شاهد

   دکتر حمیدرضا بخشی

   دکتر حمیدرضا بخشی

  • دانشگاه تهران

   دکتر محمود محمدطاهری

   دکتر محمود محمدطاهری

  • دانشگاه تهران

   دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب

   دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر اسمعیل زینالی

   دکتر اسمعیل زینالی

  • دانشگاه سمنان

   دکتر سعید مظفری

   دکتر سعید مظفری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر احمد فخاریان

   دکتر احمد فخاریان

  • دانشگاه الزهرا

   دکتر محمدرضا کیوان پور

   دکتر محمدرضا کیوان پور

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر ساسان حسینعلی‌زاده

   دکتر ساسان حسینعلی‌زاده

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر مجتبی شاکری

   دکتر مجتبی شاکری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بهروز معصومی

   دکتر بهروز معصومی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر وحید رستمی

   دکتر وحید رستمی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر امید سجودی شیجانی

   دکتر امید سجودی شیجانی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بابک کرسفی

   دکتر بابک کرسفی

  • دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

   دکتر محسن جهانشاهی

   دکتر محسن جهانشاهی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر سیدوهاب شجاع الدینی

   دکتر سیدوهاب شجاع الدینی

  • دانشگاه شاهد

   دکتر علیرضا بهراد

   دکتر علیرضا بهراد

  • دانشیار دانشگاه اولترخت هلند

   Dr. Frank van der Stappen

   Dr. Frank van der Stappen

   Resume
  • استاد دانشگاه کارنیگ ملون CMU آمریکا

   Prof. Matthew T. Mason

   Prof. Matthew T. Mason

  • استاد دانشگاه تکنولوژی کالسروهه آلمان

   سخنران کلیدی

   Prof. Karsten Berns

   Prof. Karsten Berns

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر شهاب دهقان

   دکتر شهاب دهقان

 • سخنران کلیدی
  • Keynote speaker (2018)

   (School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences Auckland University of Technology)

   Mono-, Bi-, or Tri-nocular Vision for Self-driving Cars

   Prof. Reinhard Klette

   Prof. Reinhard Klette

  • School of Engineering at Stanford University

   An Autonomous Free-Climbing Robot

   Prof. Jean-Claude Latombe

   Prof. Jean-Claude Latombe

  • Rodney H. Adams Professor of Engineering at Stanford University

   Innovating Robots and Products Using Design Thinking

   Prof. Bernie Roth

   Prof. Bernie Roth

  • Utrecht University, Netherlands

   Algorithmic Automation and Robotics

   Dr. A. Frank Van Der Stappen

   Dr. A. Frank Van Der Stappen

  • University of Kaiserslautern Department of Computer Science Robotics Research Lab

    

   A Biological inspired  Approach for Bipedal  Locomotion


    

   Prof. Karsten Berns

   Prof. Karsten Berns

   Resume
  • The Henry Samueli School of Engineering University of California, Irvine

    

   An Overview of Data Centers

   Prof. Nader Bagherzadeh

   Prof. Nader Bagherzadeh

   Resume

تا همایش

17

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت