آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 4

بازدید روزانه 124

بازدید کل 434121

 • کمیته اجرایی همایش
  • رئیس کنفرانس

   دکتر مرتضی موسی خانی

   دکتر مرتضی موسی خانی

  • دبیر کنفرانس

   دکتر هادی سرگلزایی

   دکتر هادی سرگلزایی

  • دبیر علمی کنفرانس

   دکتر محمدرضا میبدی

   دکتر محمدرضا میبدی

  • دبیر اجرایی و امور مالی کنفرانس

   دکتر بابک کرسفی

   دکتر بابک کرسفی

  • مسئول رایزنی علمی بین المللی

   دکتر مهدی رضائی

   دکتر مهدی رضائی

  • مسئول انتشارات

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

  • مسئول IT

   دکتر بهروز معصومی

   دکتر بهروز معصومی

  • مسئول کارگاهها و نشست ها

   دکتر احمد فخاریان

   دکتر احمد فخاریان

  • مسئول دبیرخانه کنفرانس

   مهندس فاطمه حاجی زاده

   مهندس فاطمه حاجی زاده

  • مسئول امور بین الملل

   دکتر امیرحسین روحی

   دکتر امیرحسین روحی

  • مسئول روابط عمومی

   آقای علی رحمانی

   آقای علی رحمانی

 • کمیته علمی همایش
  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر محمدرضا ميبدی

   دکتر محمدرضا ميبدی

  • دانشگاه صنعتی شریف

   دکتر منصور جمزاد

   دکتر منصور جمزاد

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر محمد باقر منهاج

   دکتر محمد باقر منهاج

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   دکتر مازیار پالهنگ

   دکتر مازیار پالهنگ

  • دانشگاه صنعتی شریف

   دکتر علی موقر

   دکتر علی موقر

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر سعید شیری

   دکتر سعید شیری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بهرام کیمیا قلم

   دکتر بهرام کیمیا قلم

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر محمد نوروزی

   دکتر محمد نوروزی

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر علیرضا محمدشهری

   دکتر علیرضا محمدشهری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر مهدی رضائی

   دکتر مهدی رضائی

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر کریم فائز

   دکتر کریم فائز

  • دانشگاه شهید بهشتی

   دکتر اسلام ناظمی

   دکتر اسلام ناظمی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم

   دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت

   دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت

  • دانشگاه امیر کبیر

   دکتر مهدی دهقان

   دکتر مهدی دهقان

  • دانشگاه شاهد

   دکتر حمیدرضا بخشی

   دکتر حمیدرضا بخشی

  • دانشگاه تهران

   دکتر محمود محمدطاهری

   دکتر محمود محمدطاهری

  • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   دکتر محمد تشنه لب

   دکتر محمد تشنه لب

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر اسمعیل زینالی

   دکتر اسمعیل زینالی

  • دانشگاه سمنان

   دکتر سعید مظفری

   دکتر سعید مظفری

  • دانشگاه شهید رجائی

   دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان

   دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر احمد فخاریان

   دکتر احمد فخاریان

  • دانشگاه الزهرا

   دکتر محمدرضا کیوان پور

   دکتر محمدرضا کیوان پور

  • دانشگاه گیلان

   دکتر مجتبی شاکری

   دکتر مجتبی شاکری

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بهروز معصومی

   دکتر بهروز معصومی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر وحید رستمی

   دکتر وحید رستمی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر امید سجودی شیجانی

   دکتر امید سجودی شیجانی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر بابک کرسفی

   دکتر بابک کرسفی

  • سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

   دکتر سیدوهاب شجاع الدینی

   دکتر سیدوهاب شجاع الدینی

  • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

   دکتر محمدمهدی گیلانیان صادقی

  • Auckland University of Technology

   Prof. Reinhard Klette

   Prof. Reinhard Klette

  • National Taiwan Normal University

   Prof. Jacky Baltes

   Prof. Jacky Baltes

 • سخنران کلیدی
  • School of Engineering at Stanford University

   An Autonomous Free-Climbing Robot

   Prof. Jean-Claude Latombe

   Prof. Jean-Claude Latombe

  • Keynote speaker (2018)

   (School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences Auckland University of Technology)

   Mono-, Bi-, or Tri-nocular Vision for Self-driving Cars

   Prof. Reinhard Klette

   Prof. Reinhard Klette

  • Rodney H. Adams Professor of Engineering at Stanford University

   Innovating Robots and Products Using Design Thinking

   Prof. Bernie Roth

   Prof. Bernie Roth

  • Utrecht University, Netherlands

   Algorithmic Automation and Robotics

   Dr. A. Frank Van Der Stappen

   Dr. A. Frank Van Der Stappen

  • University of Kaiserslautern Department of Computer Science Robotics Research Lab

    

   A Biological inspired  Approach for Bipedal  Locomotion


    

   Prof. Karsten Berns

   Prof. Karsten Berns

   Resume
  • The Henry Samueli School of Engineering University of California, Irvine

    

   An Overview of Data Centers

   Prof. Nader Bagherzadeh

   Prof. Nader Bagherzadeh

   Resume

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت