آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات96/11/22

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی96/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات96/12/06

تاریخ کنفرانس97/01/21

آمار بازدید

کاربران آنلاین 9

بازدید روزانه 56

بازدید کل 104817

هزینه همایش

عنوان مبلغ (ریال)

تا همایش

140

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت