آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات95/11/22

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی95/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات95/12/06

تاریخ کنفرانس96/01/20

آمار بازدید

کاربران آنلاین 21

بازدید روزانه 96

بازدید کل 85565

تبلیغات

پوستر 2016

ارسال مقالات انگلیسی پذیرفته و ارائه شده جهت بررسی نمایه شدن در IEEE Xplore

ارسال مقالات انگلیسی پذیرفته و ارائه شده جهت بررسی نمایه شدن در IEEE Xploreدرخواست تایید و چاپ مقالات انگلیسی پذیرفته شده در کنفرانس در کتابخانه دیجیتال IEEE Xplore ، مورد حمایت بخش ایران IEEE، قرار گرفت.

تاریخ ثبت خبر: 1395/11/20

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت