آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات95/11/22

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی95/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات95/12/06

تاریخ کنفرانس96/01/20

آمار بازدید

کاربران آنلاین 3

بازدید روزانه 32

بازدید کل 89425

تبلیغات

پوستر 2016

ارسال مقالات انگلیسی پذیرفته و ارائه شده جهت بررسی نمایه شدن در IEEE Xplore

ارسال مقالات انگلیسی پذیرفته و ارائه شده جهت بررسی نمایه شدن در IEEE Xplore

ارسال مقالات انگلیسی پذیرفته و ارائه شده جهت بررسی نمایه شدن در IEEE Xplore

با موافقت بخش ایران IEEE، تمامی مقالات انگلیسی که مورد پذیرش واقع شده و در کنفرانس ارائه شدند، جهت بررسی برای نمایه شدن در IEEE در اختیار کتابخانه دیجیتال IEEE Xplore قرار خواهند گرفت و در صورت تایید نمایه خواهند شد. لذا خواهشمند است راهنمای آماده سازی فایل PDFexpress را از اینجا دریافت نموده و به دقت مطالعه و مطابق با دستورالعمل، فایل تولید شده را به دبیرخانه کنفرانس ایمیل نمائید. مسئولیت عدم رعایت موارد ذکر شده در فایل راهنما به عهده نویسنده مسئول می باشد.

تاریخ ثبت خبر: 1396/02/13

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت