آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات96/11/22

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی96/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات96/12/06

تاریخ کنفرانس97/01/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 39

بازدید روزانه 288

بازدید کل 204493

نحوه ارسال مقاله نهایی برای پذیرفته شدگان در کنفرانس

نحوه ارسال مقاله نهایی برای پذیرفته شدگان در کنفرانس

به اطلاع شرکت کنندگان محترمی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرفته شده است می رساند؛ با توجه به اصلاحات اعلام شده از سوی داوران محترم، مقالات خود را پس از اصلاح به ایمیل کنفرانس به آدرس

symp@qiau.ac.ir

تا 14 فروردین 97 ارسال فرمائید. جهت قطعی نمودن ثبت نام خود هزینه ثبت نام را تا پایان اسفند 96 از طریق سامانه مالی موجود در سایت کنفرانس واریز نمائید

تاریخ ثبت خبر: 1397/12/24

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت