آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات96/11/22

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی96/11/01

اعلام نتایج داوری مقالات96/12/06

تاریخ کنفرانس97/01/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 38

بازدید روزانه 284

بازدید کل 204489

راهنمای آماده سازی مقالات برای ارسال به IEEE:

راهنمای آماده سازی مقالات برای ارسال به IEEE:

راهنمای آماده سازی مقالات برای ارسال به IEEE:

نویسندگان کلیه مقالات انگلیسی پذیرفته شده در کنفرانس، راهنمای آماده سازی فایل را از اینجا دریافت نمائید.

تاریخ ثبت خبر: 1397/02/20

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت