آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 5

بازدید روزانه 56

بازدید کل 404973

Extended Deadline

Extended Deadline

Paper Submission Deadline extended to November 02th 2018.

تاریخ ثبت خبر: 1397/08/07

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت