آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 4

بازدید روزانه 52

بازدید کل 404969

IEEE Digital Xplore

IEEE Digital Xplore

The Accepted papers only in IRANOPEN International Conference will be submitted for inclusion in IEEE Digital Xplore.

تاریخ ثبت خبر: 1397/09/11

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت