آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 6

بازدید روزانه 112

بازدید کل 374837

راهنمای آماده سازی مقالات برای ارسال به IEEE

راهنمای آماده سازی مقالات برای ارسال به IEEE

نویسندگان کلیه مقالات انگلیسی پذیرفته شده در کنفرانس، راهنمای آماده سازی فایل را از اینجا دریافت نمائید.

تاریخ ثبت خبر: 1398/02/30

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت