آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 1

بازدید روزانه 224

بازدید کل 356973

میز گردهای تخصصی

میز گرد تخصصی ماشینهای خود گردان

تاریخ: 19 آذر 97

زمان: 11:00 الی 13:00

مکان: جزیره کیش، نمایشگاه بین المللی کیش

کمیته اجرایی:

دکتر مهدی رضایی

دکتر علیرضا محمدشهری

دکتر احمد فخاریان


میز گرد تخصصی کامپیوتر و رباتیک

تاریخ: 19 آذر 97

زمان: 12:00 الی 13:00

مکان: جزیره کیش، نمایشگاه بین المللی کیش

کمیته اجرایی:

پروفسور علی موقر

پروفسور محمدرضا میبدی

دکتر حسن رشیدی

 

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت