آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 5

بازدید روزانه 92

بازدید کل 434089

Specialist desk

  • Self-driving Cars Round Table

- December 10, 2018

- International Exhibition of Kish, Kish Island, Iran

- Committee Members:

Dr. Mahdi Rezaei

Dr. Alireza Mohammad Shahri

Dr. Ahmad Fakharian


  • Computer and Robotics Round Table

- December 10, 2018

- International Exhibition of Kish, Kish Island, Iran

- Committee Members:

Prof. Ali Movaghar

Prof. Mohammadreza Meybodi

Dr. Hassan Rashidi

Dr. Amir Masood Eftekhari Moghadam

 

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت