آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 8

بازدید روزانه 72

بازدید کل 434069

محورهای کنفرانس

Artificial Intelligence  

 • Uncertainty in AI
 • Fuzzy logic and Fuzzy system
 • Machine Learning
 • Pattern Recognition
 • Neural Networks and deep learning
 • Knowledge discovery and big data
 • Intelligence Information systems
 • Reinforcement learning
 • Evolutionary computing

Robot Hardware & Software

 • Tele- robotic systems
 • Computational off loading and load balancing in robotics
 • Robot localization and mapping
 • Computer vision and perception

Sensory Processing & Control

 • Signal processing, data fusion and deep learning in sensor systems
 • Distributed sensing and planning
 • Distributed sensors fusion for improved control policies
 • Sensor Networks
 • Micro and Nano sensors
 • Remote sensors
 • Internet of thing (IOT)

Human-Robot Interaction

 • Natural language processing
 • Text mining & reputation management
 • Human Machine interface

Multi-Agent & Multi-Robot Systems  

 • Multi-Agent systems
 • Transfer and shared learning between tasks or across robotic Systems
 • Multi-Robot coordination
 • Multi-Agent reinforcement learning
 • Real-word and innovative application of Multi-Agent Systems

Robotics & Automation Applications

 • Robot applications in industry and engineering
 • Micro and Nano Robotics
 • Cognitive Robotics
 • Rapid proto typing and 3D printing

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت