آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

ارسال مقالات97/08/01

طرح های پیشنهادی برای برگزاری کارگاه های آموزشی97/08/01

اعلام نتایج داوری مقالات97/09/01

تاریخ کنفرانس97/09/19

آمار بازدید

کاربران آنلاین 2

بازدید روزانه 128

بازدید کل 349569

Guide For Authors

Guide For Authors

 

Submission Instructions

1) Follow the link below and read Plagiarism Awareness by IEEE :

Plagiarism Awareness


2) Prepare your paper according to the Paper Format provided in:

IEEE Manuscript Templates for Conference Proceedings

Please use A4 paper size downloaded from here.

Templates for Persian papers can be downloaded from here.  

Registration Guideline : Download

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان مالی

به پرداخت ملت